Bli medlem i IF Minken! 

Ifall du är aktiv idrottare som deltar i IF Minkens skid- eller orienteringsverksamhet och inte fått någon räkning på medlemsavgiften, årets medlemsavgift brukar förfalla till betalning i december, gör enligt anvisningarna nedan:

Betala in medlemsavgiften på 15 euro / person men max 50 euro / familj till konto  VAB FI70 5563 0550 0380 10 eller Nordea FI52 2034 3800 0410 55.

Fyll i ditt NAMN och ADRESS i meddelande-fältet på bankgirot eller din internet-bank. 

Det är obligatoriskt att vara betalande medlem ifall IF Minken skall sköta dina anmälningar till skid- eller orienteringstävlingar. 

IF Minkens alla supporters kan också bli medlemmar för att stöda vår verksamhet. 

Ändring av adresser, namn kan göras via formuläret eller som e-post till ifminken(a)multi.fi

IF Minkens styrelse