Aktuellt

Skidjuniorernas träningar under hösten.

Se info här


Skidjuniorernas träningsläger i Jämijärvi 6-7 oktober

Se info här


Orienteringbanor

Träningsbanor för nedladdning se länk. Totalt 14 banor i Andrasjö-skogen finns att ladda ner.

IF Minken har ingått ett sponsoravtal med K-Supermarket

Aktivera ditt PLUSSA-kort genom att följa infon som finns här

Info till IF Minkens medlemmar

Räkningar för 2016-års medlemsavgiften kommer att dyka upp i postlådan senast i börajn av december. Avgiften är 15 €/person men högst 50 €/familj. Med familj avses underåriga barn som bor föräldrarna. Använd referensnummer vid betalning. Korrigera felaktiga uppgifter via mail till ifminken(a)multi.fi eller via formuläret som hittas här.

Vi stöder Minkens verksamhet