Skidsektionen

Skidsektionen ansvarar för skidverksamheten för IF Minkens juniorer. Du kan kontakta någon av oss om du har frågor om verksamheten.

För elitskidåkningen ansvarar IF Minkens styrelse.

Ordf. Nina Sundberg

050-3489910

Bettina Wikblom

040-7657907

Kenneth Forsman

040-6610677

Linda Backlund

045-8902960

Tina Lassander

050-3520357

Otto Wikblom
(suppleant)

050-5408623