Onnis runda tävlingsinfo

Talkolista för Onnis Runda finns här

Här finns spårkartor för evenemanget.
Här finns Onnis runda räddningsplan.
Plankarta för första hjälpen- och släckningsutrustning, utrymnings- och räddningsvägar, parkering: