Onnis runda tävlingsinfo

Talkolista för Onnis runda finns här!
Vi behöver så många talkoinsatser vi bara kan få, anmäl er till Kenneth Forsman, sms 040 6610677.

Här finns spårkartor för evenemanget.
Här finns Onnis runda räddningsplan.
Plankarta för första hjälpen- och släckningsutrustning, utrymnings- och räddningsvägar, parkering: