Onnis runda

Onnis runda är ett skidjippo för hela familjen som ordnas på sportlovet.

Tidpunkten för Onnis runda 2021 är ännu inte bestämt

Klasser
  • Barn under 6 år (födda 2015 och senare). Start kl. 11.00. Banans längd ca 300 meter*. Ingen tidtagning.
    *) De som vill ha mera utmaning kan vid anmälan uppge att de vill skida 1 km. Isåfall sker starten tillsammans med U8-klass.
  • Pojkar och flickor U8 – U16 år (födda 2014 och tidigare). Gemensam start klassvis. Fristil. Ingen tidtagning men de tre snabbaste premieras.

Medalj och överraskningspåse åt alla barn direkt vid målgång!

Förhandsanmälan senast XX.XX, läs mer här.

Pris: € per barn eller högst € per familj vid förhandsanmälan.
Pris vid efteranmälan: € per barn, ingen familjerabatt.

Nummerutdelning: 

Saft och bulla åt alla deltagare. Servering på tävlingsplatsen.

Tidtabell

11.00 U6, 300 meter (f. 2014 och senare)
12.00 P8, 1 km (f. 2012-2013)
12.10 F8, 1 km 
12.20 P10, 2 km (f. 2010-2011)
12.30 F10, 2 km
12.40 P12, 2 km (f. 2008-2009)
12.50 F12, 2 km
13.00 F/P14, 3 km (f. 2006-2007)
13.00 F/P16, 3 km (f. 2004-2005)