Amerikastafetten 20.2.2018 vid Munsala skidstuga (F)

Individuell tävling med massstart i klasserna D14, H14, D16 och H16. Samtliga klasser 3 km

Ungdomsstafett med fyra etapper för klasserna D10 1 km, H10 1 km, D12 2 km och H12 2 km.

Damstafett med tre etapper, etapp 1; D (senior) 4 km, etapp 2; D17-20 el. D40-60 2 km, etapp 3; D (senior) 4km.

Herrstafett med tre etapper, etapp 1; H (senior) 6 km, etapp 2; H17-20 el. H40-60 4 km, etapp 3; H (senior) 6 km.

Mera info nedan under rubriken "Inbjudan"