Orienteringsträningar 2021 och årets OL-kalender

Vi börjar med orienteringsträningarna 2021 dock kommer coronaläget att medföra en del förändringar i programmet. Våra egna träningar startar kl 18 för juniorer. Då finns instruktörer på plats. Från kl 18.30 är övriga medlemmar välkomna att ta del av träningen.


OBS!
Orienteringsverksamhet är för friska personer! Frisk i den bemärkelsen att man inte deltar om man har förkylningssymptom eller covid-19 symptom.


Ytterligare minkenträningar efter den 30.5 kan komma att läggas till senare.

Vi uppmanas att medlemmarna kontrollerar sina arrangörsturer i kalendern! Har man tilldelats en arrangörstur som inte passar, utser man på eget initiativ en ersättande arrangör och informerar ersättaren.


Kategorier:
Orientering Orienteringsträning