Orienteringssektionen

Ordf. Filip Brunell

040-9621965
filip.brunell@gmail.com

Toni Wik
Johanna Skog
Kristian West

Övriga kontaktuppgifter

Anmälningar och IRMA

Mikael Holm

050-3493061
mkl.holm@gmail.com

Utskottet för tävling och arrangemang

Koordinerar föreningens arrangemang.
Utskottet för även Minkens talan i samarbetet kring Skärmjakten.

Sören Strandvall
Toni Wik

Sektionsmedlem

Carita Liljeqvist
Nina Sundberg

Juniorutskottet

Utskottet koordinerar nybörjarträningarna och håller i ekorrstigsamarbetet med grannföreningarna.

Johanna Skog

Sektionsmedlem

Markus Nilsson
Josephine Isaksson

Ungdomsutskottet

Träningssamarbete med regionens övriga föreningar. Träningarna planeras med ungdomar som målgrupp. För Minkens del är det ungdomsutskottet som koordinerar detta.

Kristian West

Sektionsmedlem

Tomas Wikblom
Bettina Wikblom

Utskottet för kartor och material

Håller koll på föreningens material, från emitstämplar till kartutskrifter och dataprogram för tidtagning och kartering.

Tore Brunell

Materialförvaltare, kartutskrifter
0503246835
tore.brunell@gmail.com

Filip Brunell

Sektionsordförande