Orienteringssektionen

Ordf. Emilia Ek

050-5981956

Sekr. Filip Brunell
Otto Wikblom
Mikaela Caldén
Toni Wik
Carita Liljeqvist

Övriga kontaktuppgifter

Mikael Holm,
Anmälningar och IRMA

050-3493061
mkl.holm@gmail.com

Tore Brunell,
Materialförvaltare, kartutskrift

050-5246835
tore.brunell@gmail.com