Orienterare – fyll i era mästerskapsprestationer i fot- och cykelorientering 2021!

På säsongsavslutningen vill vi gärna lyfta fram Minkens mästerskapsmedaljörer från fot- skid och cykelorientering 2021! Du som minkenorienterare kan hjälpa sektionen i detta genom att SJÄLV fylla i dina mästerskapsprestationer (DM, FSOM: medaljplaceringar; FM: medalj och plakettplaceringar) i detta dokument https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGvdV_q9bFZlcv7v85-8vjAfG7k_CraJ2jpFGn3n2LM/edit?usp=sharing

Läs ytterligare instruktioner i dokumentet. Det är enkelt att fylla i, och dokumentet sparar allt du fyller i helt automatiskt. Om du trots allt har bekymmer, hör av dej till Filip (040 962 19 65).

Genom att fylla i dina mästerskapsframgångar SENAST 1.11.2021 säkerställer du att din prestation får den uppmärksamhet den förtjänar på orienteringens årsberättelse säsongsavslutning.

OBS – skidorienteringsmedaljörerna är redan ”uppfångade” sedan tidigare i år!

Tack så mycket!

Kategorier:
Orientering