OL-kalendern är nu uppdaterad

Orienteringskalendern är nu uppdaterad och kompletterad med fem träningstillfällen under sommaren.


OBS!
Orienteringsverksamhet är för friska personer! Frisk i den bemärkelsen att man inte deltar om man har förkylningssymptom eller covid-19 symptom.


Vi uppmanas att medlemmarna kontrollerar sina arrangörsturer i kalendern! Har man tilldelats en arrangörstur som inte passar, utser man på eget initiativ en ersättande arrangör och informerar ersättaren.

Kategorier:
Orientering Orienteringsträning