Konstsnöprojekt 2021

På den här sidan kan du följa med bygget av konstsnöanläggningen.
Läs mer om bakgrunden till projektet här. Kom ihåg att du kan stöda föreningens andel i projektet med en ”stödstolpe” eller valfri summa.

1-2.9.2021 – Stolparna sätts upp

Så småningom börjar spåret bli färdigt. Stolparna är resta längs 1- och 2 km spåret. Armaturerna vid Droppen och skidstadion ska bytas ut på befintliga stolpar och är tänkt att göras om två helger med hjälp av en skylift. Elkopplingsarbeten kan nu påbörjas så snart blir det ljusare i spåret på kvällarna!


31.8.2021 – Bortforsling av stenar

Ny dag med traktorkörning. Alla uppgrävda stenar som legat längs spåret kördes bort. En del kördes bort till stadens kross längs Munsalavägen och en del kördes till staketbacken närmast skidstadion där backen breddades för att möjliggöra flera spåralternativ t.ex. vid en sprinttävling.

Staketbacken har breddats med nergrävda stenar vilket möjliggör flera spåralternativ t.ex. för sprinttävlingar.

29.8.2021 – Armaturerna skruvas fast

Två team for runt i spåret för att skruva fast armaturerna i stolparna.


23.8.2021 – Montering av armaturer

Snart blir det dags att sätta upp de nya stolparna och i väntan på det förmonterar vi de nya LED-armaturerna i armarna. 56 nya lampor ligger nu och väntar på att lysa upp skidspåret.


18.8.2021 – Arbeten närmast skidstadion

Vattenrören är nergrävda i terrängen och i veckan har vi grävt ner belysningskabel längs husen vid Remalskroken, på Droppen och på skidstadion. Regnet har slitit hårt på skidstadion när vi samtidigt har kört fyllnadsmassor till kabeldikena. Nu blir det ca en veckas arbetsuppehåll innan vi gräver ner den sista belysningskabeln mot Skogsvallen och ner till Stjärnhallen.


11.8.2021 – Återfyllning av Remalsslingan

Traktorrally i spåret när fyllnadsmassor igen kördes ut för att täcka rören. På Remalsslingan var det bergigt och det gick inte att gräva på alla ställen så istället blir det en ”limpa” som går vid sidan om spåret. Om fyllnadsmassorna räcker till så kommer spåret att höjas upp i samma höjd som limpan ännu i höst men förmodligen blir dessa delar återställda först nästa sommar. Samtidigt byggde vi upp den nya vägen i ändan av skidstadion.

Före: Den nya spårsträckningen märks ut (1 juni)
Efter: Sandbädden är grävd på vänster sida, rör och el-kabel ligger utrullade och en bit av det nya spåret har förberetts.
Före: Träden har blivit huggna för den nya spårsträckningen (9 juli)
Efter: Det nya spåret håller på att forma sig

9.8.2021 – Ihopkoppling med 3 km spåret

Förbindelsen längst bort på tvåan grävdes upp, belysningskabeln lades ner och kopplades ihop med trean. På väg tillbaka mot skidstadion grävde vi av spåret och la ner belysningskabeln på de ställen där belysningsstolparna kommer på andra sidan spåret. Så nu blir det inga fler grävarbeten på tvåan!


3.8.2021 – Arbete på 1 km spåret

Elkabeln lades ner i kabeldiket på 1 km spåret på morgonen och återställdes på eftermiddagen. Vi rullade också ut det gula bandet på Remalsslingan så det ska gå att fylla igen det diket.


2.8.2021 – Nedläggning av rör, kabel och återfyllnad

En effektiv dag i spåret. Vi samlade samma gäng som rullade ut rör förra gången. Erfarenheten gjorde att vi fick ner röret och elkabeln på dubbelt snabbare tid trots att vi lyckades med konststycket att få det grova vattenröret att tvinna sig. Samtidigt körde vi ut mera fyllnadssand.


29.7.2021 – Grävning på Remalsslingan

Det gick snabbt att gräva Remalsslingan. På ett kortare avsnitt kom berget emot och det gick inte att gräva så djupt. För att undvika att spränga och fördyra projektet så kommer vi istället att höja spårprofilen med fyllnadsmassor.


27.7.2021 – Återfyllning av Andrasjöslingan

Rören och elkablarna är på plats i Andrasjöslingan så idag körde vi ut fyllnadsmassor och fyllde igen kabeldiket. Vi var 9 personer som jobbade i spåret idag när traktorerna körde skytteltrafik mellan jordtaget och skidspåret. Och precis som i vintras när vi körde ut konstsnö så ställde traktorkörande ungdomar också upp på talko idag, trots nästan 30 graders värme! Speciellt tack till Minkens föreningsaktiva unga för dagens insats!

Välbehövlig kaffepaus när termometern visar nästan 30 grader!
Efter en hel dags jobb finns ännu flera hundra kubikmeter fyllnadsjord att ta av!

22.7.2021 – Fortsatta grävarbeten

Efter några dagars uppehåll har grävningsarbetet fortsatt och nu har rör och kablar lagts ner ända fram till 1 km spåret. Massvis med stenar grävdes upp på vägen från tornbacken och de kommer bl.a. att användas för att bredda staketbacken. På tisdag 27.7 är det tänkt att kabeldiket ska fyllas igen och då är spåret avstängt pga. traktorer som kör skytteltrafik med fyllnadsmassor.


16.7.2021 – Nedläggning av vatten och el

Idag var ett lite större talkogäng samlat när vattenrören och elkablarna skulle rullas ut. När vi väl fick in tekniken så gick det nästan lika snabbt att rulla ut 500 meter vattenrör som de första 100. I takt med att diametern minskade på de båda elkablarna så blev det bara lättare. Ungefär hälften kunde läggas ner i det grävda diket medan resterande lämnades längs spåret så det bara är att lägga ner vartefter.

Diskussion hur man bäst bör gå tillväga för att få ut röret
Genom att binda fast änden i ett träd så blev det betydligt enklare att rulla ut röret
Kraftströmsledning till elcentralerna för snökanonerna
Största problemet med belysningskabeln var att den tvinnade sig
Ø110 mm vattenrör, kraftströmsledning för elcentraler, belysningskabel

14.7.2021 – Grävningen påbörjas!

Dagen vi alla har väntat på sedan projektplanen skrevs i oktober! Diket för vattenrör och elkabel har äntligen börjat! Hittills har vi klarat oss utan att stöta på några berg eller andra utmanande hinder och vi tog oss fram ca 170 meter.


13.7.2021 – Bort med elkabeln

Samtidigt som Hopeasompa ungdomarna hade träning på Skogsvallen rullade föräldrarna ihop den gamla elkabeln.

Vilgot håller ett vakande öga så allt går rätt till

12.7.2021 – Utmärkning av ny belysning

Ännu en varm dag i spåret! Idag märker vi ut var de nya stolparna och elcentralerna ska placeras. Vi börjar snart gräva och måste veta var elkabeln ska sticka upp och var vi måste korsa spåret.


11.7.2021 – Bort med armaturerna

Vi skruvar loss alla gamla armaturer och elcentraler från stolparna.


10.7.2021 – Vattenrör anländer

Postens specialleverans med vattenrören har kommit! Vi förväntade oss ett öppet flak så det blev lite spännande att lossa rören med grävmaskin.


9.7.2021 – Nedtagning av gamla stolpar

Den gamla elstolparna tas ner. Bergsstöden sparas och

Här har vi fällt en massa träd vid sidan av spåret så det är riktigt öppet och möjliggör t.ex. att man kan skida i båda riktningarna i början av säsongen innan den andra slingan är snöfylld.
Träden är fällda och bortforslade på den nya slingan mellan skidstadion och 1 km spåret

1.6.2021 – Planering för trädfällning

Vi märker ut träd som ska fällas längs spåret så vi ska kunna gräva ner el- och vatten. En helt ny spårdragning kommer till från bortre ändan av skidstadion ner till mitten av 1 km spåret. Det ger nya spåralternativ vid tävlingar, förkortar behovet av elkablar och vattenrör och gör att vi snabbare får skidbara spår. Dessutom behöver vi inte spruta snö så det blåser på närliggande hus om vindarna inte är gynnsamma

Här ska alla träd bort för en helt ny spårdragning
Nya spåret i gul färg

7.5.2021 – Höjdmätning

Projektet har fått klartecken från NTM-centralen och planeringen har börjat på allvar. Vi mäter ut höjderna längs spåret så vi vet åt vilket håll avrinningen ska ske och var kranarna och elcentralerna bör placeras.